Kurz pre organistov a kantorov

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 30.06. – 5.07.2019 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe 2. dirigovanie zboru 3. gregoriánsky chorál.

Viac informácií a prihláška na: khkurk.wixsite.com/katedra