Kňazské jubileum

Srdečne pozývame na slávnosť okrúhleho kňazského jubilea (40. rokov kňazskej služby) nášho rodáka, o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, metropolitu, v nedeľu 15. 6. 2014 o 11.00 hod. vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského, kráľa.