Jasličková pobožnosť

Srdečne pozývame na jasličkové pobožnosti, ktoré si pripravili deti a mládež našej farnosti a to:

25.12. v Hrabovci n./L. (o 14:00hod.) a

26. 12. v Zbudskom Dlhom (o 14:00hod.) a v Jabloni (o 15:00hod.)