Hromnice – Deň zasväteného života – 2. február

Pápež Ján Pavol II. v roku 1997 spojil liturgický sviatok Uvedenia Pána do chrámu (Obetovanie Pána-Hromnice), ktorý pripomína Ježišovo zasvätenie s pripomienkou všetkých tých, ktorí v Cirkvi zasväcujú svoj život celoživotnej službe Bohu a ľuďom.

Aj v našej košickej arcidiecéze pôsobí niekoľko mužských a ženských reholí. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober spolu s ďalšími biskupmi bude slúžiť sv. omšu z príležitosti Dňa zasväteného života v sobotu (1.2.2014) o 9:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie (dominikáni) v Košiciach.