Farský detský tábor

Farský detský táborpre deti od 8 do 15 rokov bude v dňoch 11. 8. – 13. 8. 2014 na Stanislavci v Hrabovci n./L. V utorok (12. 8.) podľa počasia budeme mať celodenný výlet na Jasenovský hrad. Poplatok za tábor na jedno dieťa je 15€. Kto má záujem, môže svoje dieťa prihlásiť do 6. 8. v sakristii kostola.