Farská púť do Ríma

V tomto Svätom roku milosrdenstva naša farnosť plánuje uskutočniť púť do Ríma od 11. 4. – 16. 4. 2016. Sprevádza Prof., ThDr. J. Leščinský PhD. Plagát a podrobný plán cesty si môžete pozrieť TU

Prihlásiť sa môžete v sakristii našich kostolov do 20. 3. 2016