Deň rodiny v Košiciach – 22. máj

Program začne sv. omšou za rodiny v Dóme sv. Alžbety o 15.00 hodine, ktorú bude slúžiť otec arcibiskup Bernard Bober a vladyka Milan Chautur.
Po svätej omši bude nasledovať zaujímavý program na pódiu aj mimo neho pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Vystúpia spevácke, tanečné i divadelné zoskupenia rôznych vekových skupín.

Bližšie info na: denrodiny.sk