Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií

24. marec je dňom modlitieb a pôstu za mučeníkov misií. Spočíva v spomienke na kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, ktorí boli zabití počas svojho pôsobenia v misiách. Informácie o tomto dni nájdete na stránke misijnediela.sk