Biskupská vysviacka

Svätý Otec František vymenoval dňa 11. júna 2016 vdp. doc. PhDr. PsLic. Marka FORGÁČA, PhD., za titulárneho biskupa diecézy Seleuciany a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy.

Biskupská vysviacka  sa uskutoční 1. septembra 2016 v Košickej
katedrále. Hlavným svätiteľom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Na túto slávnosť sú pozývaní aj veriaci z našich farností.