Arcidiecézne stretnutie mládeže 2015

Arcidiecézne stretnutie mládeže košickej arcidiecézy bude 11. apríla 2015 v Prešove. Stretnutie sa začne sv. omšou s o. arcibiskupom o 9.30 vo františkánskom kostole. Pokračovať bude workshopmi a sprievodným programom. Informácie a prihlasovanie je na stránke: premladez.sk