Arcidiecézne púte v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Naša farnosť sa zapojí do arcidiecéznych púti v Roku Sedembolestnej Panny Márie. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostolov.

Bližšie informácie:

Púť Levoča-Mariánka-Šaštín (22.5. – 23.5.2014)

Púť Svätá zem (6.10. – 13.10.2014)