Arcidiecézna púť do Gaboltova

Arcidiecézna púť do Gaboltova tohto roku vrcholí v nedeľu 19. júla 2015 sv. omšou o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude J. Ex. Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup. Tejto púte sa zúčastní aj naša farnosť. Bližšie info na: http://gaboltov.rimkat.sk/