Adventná besiedka v DSS Jabloň

Klienti Domova sociálnych služieb v Jabloni už tradične organizovali adventnú besiedku spojenú s predvianočným programom pre personál a ostatných klientov domova.
Besiedke najprv predchádzala sviatosť zmierenia a prijatie Eucharistie, keďže poniektorí klienti navštevujú bohoslužby v našom filiálnom kostole v Jabloni.
Za krásny predvianočný program im z úprimného srdca ďakujeme a tešíme sa na spoločné prežívanie vianočných sviatkov.