8. február 2015 – svetový deň modlitby…

Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených v tomto Roku zasväteného života Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Vo svojich modlitbách pamätajme na tento úmysel.