7bolestná

V dňoch 14. – 15. septembra sa koná v Šaštíne celoslovenské stretnutie mládeže „7bolestná“. Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove organizuje  spoločný autobus. Kto má záujem  z mladých našej arcidiecézy o dopravu autobusom z Prešova resp. z Košíc  do Šaštína, nech sa prihlási na acm@rimkat.sk Cena za dopravu je 20 eur.