40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

Trvať bude od od 15. 9. do 24. 10. 2016. Pôst a modlitby možno obetovať za pastiera vo svojej farnosti; za kňaza, ktorý nás krstil, za kňazov zranených…  Úmysly možno predkladať a obetovať aj za nové povolania do kňazstva.