22. svetový deň chorých

Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11. februára už od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej. Pri svätých omšiach vyslúžim chorým sviatosť pomazania nemocných.