21. výročie biskupskej vysviacky Mons. Bernarda Bobera

V týchto dňoch (30.1.2014) si náš rodák, Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita pripomína 21. výročie biskupskej vysviacky. Nech dobrotivý Pán Boh sprevádza nášho o. arcibiskupa v dušpastierskej službe a nech ho naplní hojnosťou milostí a požehnania. Pamätajme na nášho rodáka v modlitbách.