1. september – Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva

Pápež František dňa 6. augusta na sviatok Premenenia Pána vyhlásil dátum 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva. Katolícka cirkev sa tak už tohto roku 1. septembra pripojí ku Pravoslávnej cirkvi, ktorá už istý čas slávi tento deň s týmto zameraním. V liste adresovanom kardinálom Petrovi Turksonovi, predsedovi Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, a Kurtovi Kochovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov píše: „Ako kresťania chceme ponúknuť náš príspevok k prekonaniu ekologickej krízy, ktorú ľudstvo zažíva. Preto musíme v prvom rade načerpať z nášho bohatého duchovného dedičstva motiváciu, ktorá bude živiť zanietenie za starostlivosť o stvorenie…“

V tento deň venujme modlitby tomuto úmyslu.